Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena pieniądza obcej określona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji będą krótkie, bowiem mają wpływ na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, skłania inne państwa, będące istotnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem liczby produktów a także usług, które jesteśmy w stanie zakupić za daną cenę. Zazwyczaj jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości konkretnej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost wartości produktu bądź uslugi. Termin stosowany głównie w stosunku do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty obcej w sytuacji płynnych kursów walut (jest on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest zazwyczaj efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej waluty krajowej, spadek wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego i ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr zagranicznych. Negatywne efekty aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych oraz podniesienie kosztów pracy w stosunku do wartości pracy poza granicami.Stanem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.